Prosjekter

Prosjekter

Barnehager

Barnehage 2005, Drammen (ombygging)

Solstreif Barnehage, Drammen, 1987

Skoler

Steinerskolen i Stavanger, håndverksbygg 2011.
Kultursenter for skole, næringsliv og lokalsamfunn på Tofte (Prosjekt), 2002.

Kultur- og næringsbygg

Kulturhus, Nordigard Aukrust, Lom (prosjekt) 1999
Pakkhus Verdandi, Bergen 1984

Hus og hytter

Livsløpsboliger på Helgeseter, Bergen (Innbudt konkurranse) 2004
Arbeidsgruppen Hus A/S
Espen Tharaldsen og partnere
Org nr 883 214 692
Fosswinckelsgate 18
5007 Bergen
Norway
espen@husmail.no
+47 41676880
sverre@husmail.no
+47 90596085
Image