Steinerskolen i Stavanger

1. og 2. byggetrinn, 1989-91. 1850 kvm.

 

Skoleanlegget er tilrettelagt for etappevis utbygging. Rekkefølgen og størrelsen på etappene skulle bestemmes underveis. Det var derfor nødvendig med enheter som kunne sees som ferdige, selv om bare "litt" ble bygget. I detaljbearbeidelsen er de enkelte ellers like elementene variert ut fra hensynet til funksjonen og plasseringen i anlegget.

Tidlig var det et ønske fra skolens side om å legge vekt på alternativ teknologi. I starten ble det for eksempel arbeidet med halvklimatiserte soner som temperaturbuffere mellom inne og ute. Slik oppsto behovet for en mest mulig sammenhengende bygning (alt under ett tak) til tross for ønsket om etappevis utbygging (paviljonger). Denne organisasjonsformen ble beholdt selv om bygget endte opp en god del mer konvensjonelt - riktignok med en fuktåpen konstruksjon.

 

Arkitekt:
Espen Tharaldsen. 

Medarbeidere:
Sverre Øystein Woxen (saksbehandler), Ole Rasmus Nygaard, Svein Erik Tøien. 

Periodevis medarbeidere:
Morten Gunge, Bjørg Aabo, Irina Blaha
Image

Et svunget taklandskap ble valgt som bygningsmotiv. Det hyperbolsk/paraboloide taket har en billedkarakter som ikke er så lett å forestille seg fordi det forandrer seg i to retninger samtidig. Dette har slektskap - som ytre bilde - på økologisk tenkning: å kunne fatte uavhengige systemer eller levende størrelser i samvirke.
Men bildet skulle også ha med stedet å gjøre, regionen ... feltet: hør et norsk sprog og tenk hvordan det kan bygges. Norsk formsprog! Tenk på tysk til sammenligning, så ordentlig og logisk, eller engelsk, forseggjort og dannet ... men norsk? ... med all mulig brottsjø, sterk vind og bølget landskap.


Se også 4.byggetrinn

Arbeidsgruppen Hus A/S
Espen Tharaldsen og partnere
Org nr 883 214 692
Fosswinckelsgate 18
5007 Bergen
Norway
espen@husmail.no
+47 41676880
sverre@husmail.no
+47 90596085
Image